DIALOG+

DIALOG+ intervencija predstavlja digitalnu psihosocijalnu intervenciju koja je osmišljena da poboljša i poveća produktivnost redovnih kontrolnih pregleda pacijenata sa psihotičnim poremećajima. Ova intervencija se odvija u nekoliko koraka. Prvo, procenjuje se zadovoljstvo pacijenata u osam životnih domena i tri aspekta lečenja. Zatim, pacijent bira domene o kojima želi da razgovara na datoj seansi. Koristeći principe pristupa usmerenog ka rešenjima, kliničar pomaže pacijentu da pronađe rešenja za date smetnje, nakon čega se pacijent i kliničar dogovaraju oko konkretnih aktivnosti koje će biti preduzete između seansi.

Istraživanje iz Velike Britanije (2017.) je pokazalo da DIALOG+ unapređuje kvalitet života i pozitivno utiče na simptome bolesti, a uz to smanjuje troškove lečenja.

 
Донација удружења "Параквад ВШ"

Представници социјално-хуманитарног удружења параплегичара и квадриплегичара „Параквад ВШ“ донирали су 9. јула 2021. године нова инвалидска колица Специјалној болници за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац акцијом „Прикупи људски чеп“.

Инвалидска колица донирана су Центру за деменцију који се налази у оквиру СБПБ Вршац и који је, према речима представника удружења, у потпуности доступан особама са инвалидитетом.