Центар за ментално здравље

Директорка Специјалне болнице за психијатријске болести „др Славољуб Бакаловић“, Воскресенски др Татјана, и главна сестра болнице Наташа Ћургус, представиле су данас пројекат „Унапређење нивоа заштите менталног здравља у општини Вршац“, у оквиру којег ће се основати Центар за ментално здравље.

 

 

- Специјална болница за психијатријске болести „др Славољуб Бакаловић“ аплицирала је за средства Европске уније због реализације пројекта „Унапређење нивоа заштите менталног здравља у општини Вршац“. Одобрено је 155.000,00 ЕУР за реализацију, а 85 одсто тог новца ће доћи из Европске уније, док ће се у буџет пројекта остатак новца слити из средстава Болнице, односно из два покрајинска секретаријата, рекла је др Воскресенски.

Она је истакла да реализација, која ће трајати 18 месеци, предвиђа оснивање Центра за ментално здравље, који ће бити физички смештен у центру града, иако ће "де иуре", бити депанданс Специјалне болнице.

- Центар ће се бавити превентивним активностима, у смислу заштите менталног здравља, као и ширењу и унапређивању свести о менталном здрављу. Осим тога, у Центар ће свакодневно долазити лица са менталним сметњама, која ће учествовати у разним облицима терапије, али и грађани којима су потребне консултације, савети и амбулантно лечење. Неки од пацијената Специјалне болнице, који су у задовољавајућој медицинској ремисији и којима није нужно потребно стационарно лечење, такође су одлични кандидати за дневне посете Центру за ментално здравље, рекла је др Воскресенски и додала - По подацима Светске здравствене организације, сваки четврти становник има повремене проблеме с менталним здрављем, што на примеру општине Вршац подразумева да би око 13.500 становника у једном тренутку требало помоћ.

Циљеви самог пројекта су успостављање услова за деинституционализацију пацијената Специјалне болнице за психијатријске болести „др Славољуб Бакаловић“ Вршац, као и дестигматизацију и социјалну инклузију лица са менталним сметњама, те стварање услова за за унапређивање нивоа социјалне инклузије лица са менталним сметњама у општини Вршац даљим унапређивањем превентивних услуга које омогућавају релокацију стационарних пацијената болнице назад у њихове породице и заједнице и унапређивање свести о значају менталног здравља.

- Као резултат реализације очекује се да најмање 30 пацијената на стационарном лечењу у СБПБ „др Славољуб Бакаловић“ Вршац постану редовни корисници Центра за ментално здравље и тако се реинтегришу у друштвене токове, те и унапређен ниво свести друштва о дестигматизацији лица са менталним сметњама, као и опште информисаности о проблематици менталног здравља, рекла је Ћургус.

Пројекат су помогли и „Интернатионал Аид Нетwорк – ИАН“ из Београда, Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију, као и општина Вршац додељивањем простора у центру града.