Креативно путовање кроз уметност која лечиi (17.06.2015) Vršac

 

КРЕАТИВНО ПУТОВАЊЕ КРОЗ УМЕТНОСТ КОЈА ЛЕЧИ

 

Ликовно стваралаштво се као свуда у свету негује и у психијатријским институцијама Србије, у оквиру радне терапије пацијената, а све у циљу њихове ресоцијализације и реинтеграције у нормалне животне токове. Познато је да слика и цртеж могу бити основ за увид у психичко стање пацијената, будући да се неки пацијенти лакше изражавају ликовно него речима, а значајни тренутак у анализи психичког стања је када дође до промене у ликовном изразу. Уметност коју су креирали људи са менталним поремећајима, постала је и део званичне савремене уметности, а данас је прихваћен став да је ликовни израз психички оболелих особа постао интегрални део ликовног изражавања, јер психијатријски пацијенти за разлику од уметника немају могућност контролисане регресије. Дуги низ година уназад у српској психијатрији присутно је интересовање за слободно, али и усмерено ликовно изражавање особа лечених у психијатријским установама. Присутан је тренд развоја ликовне терапије, која је у нашој установи постала део терапијског програма.

 

Директор Специјалне болнице за психијатријске болести ''др Славољуб Бакаловић''

Воскресенски др Татјана, спец. неуропсихијатрије, суб. спец. клиничке неурофизиологије

 

Овом изложбом желимо да представимо богатство и разноврсност стваралаштва наших болесника, желимо да заменимо предрасуде, незнање и страх од ментално болесних људи са прихватањем, знањем и разумевањем. Најпре је потребно да свако од нас отвори врата свог разумевања за друге људе. Ментална обољења могу погодити било кога, на било ком месту. Ајнштајн, Едгар Алан По, Исак Њутн, Бетовен, у једном периоду свог живота имали су озбиљне психичке проблеме. Стигматизација, дискриминација и изолација ментално оболелих особа је нешто чему би требало да се супротставимо. Ликовна дела пацијената настају као резултат спонтане потребе, кроз један сасвим друкчији вид саопштавања о себи или пак, као резултат терапеутског настојања стручног особља у раду са болесницима. Рене Декарт је рекао ''Најпре се треба решити свих предрасуда''. Биће нам веома драго ако овом изложбом успемо да умањимо постојеће предрасуде о душевном болеснику као антидруштвеном и бескорисном бићу. Експонати који ће бити изложени су топла, пријатељски пружена рука и позив људима на сарадњу и разумевање.

 

Руководилац одељења радне терапије

Ливија Гавриловић, дипл. радни педагог