ПРАВИЛНИЦИ

Правилници специјалне болнице "др Славољуб Бакаловић"

 

Attachments:
Download this file (00-Plan zaštite od elementarnih nepogoda.pdf)План заштите од елементарних непогода и других ванредних стања52 Kb
Download this file (Kodeks APV.PDF)Kodeks APV4118 Kb
Download this file (Odluka o radnom vremenu.pdf)Одлука о радном времену659 Kb
Download this file (Sistematizacija 2018.pdf)Правилник о организацији и систематизацији 20181182 Kb
Download this file (Кодекс медицинске етике.pdf)Кодекс медицинске етике501 Kb
Download this file (Лична заштитна средства.pdf)Лична заштитна средства2876 Kb
Download this file (Пословник о раду етичког одбора.pdf)Пословник о раду етичког одбора200 Kb
Download this file (Пословник о раду стручног колегијума СПБ.pdf)Пословник о раду стручног колегијума СПБ341 Kb
Download this file (Правила заштите од пожара.pdf)Правила заштите од пожара246 Kb
Download this file (Правилник o стручном усавршању.pdf)Правилник o стручном усавршању392 Kb
Download this file (Правилник о безбедности на раду.pdf)Правилник о безбедности на раду10711 Kb
Download this file (Правилник О БЛАГАЈНИЧКОМ ПОСЛОВАЊУ.pdf)Правилник О БЛАГАЈНИЧКОМ ПОСЛОВАЊУ323 Kb
Download this file (Правилник о ближе утврђивању здравтвене делатности.pdf)Правилник о ближе утврђивању здравтвене делатности1356 Kb
Download this file (Правилник о ближем уређивању поступку јавне набавке.pdf)Правилник о ближем уређивању поступку јавне набавке662 Kb
Download this file (Правилник о ближим условима које морају да испуњавају психијатријске установе за)Правилник о ближим условима за примену физичког спутавања и изолације114 Kb
Download this file (Правилник о буџетском рачуноводству.pdf)Правилник о буџетском рачуноводству250 Kb
Download this file (Правилник о видео надзору.pdf)Правилник о видео надзору174 Kb
Download this file (Правилник о депозиту пацијената.pdf)Правилник о депозиту пацијената121 Kb
Download this file (Правилник о доласку и одласку са рада.pdf)Правилник о доласку и одласку са рада123 Kb
Download this file (Правилник о заштити лица које пријави сумљу на корупцију.pdf)Правилник о заштити лица које пријави сумњу на корупцију347 Kb
Download this file (Правилник о интерној контроли.pdf)Правилник о интерној контроли402 Kb
Download this file (Правилник о канцеларијском и архивском пословању.pdf)Правилник о канцеларијском и архивском пословању451 Kb
Download this file (Правилник о клиничким студијама.pdf)Правилник о клиничким студијама214 Kb
Download this file (Правилник о коришћењу службених моторних возила.pdf)Правилник о коришћењу службених моторних возила465 Kb
Download this file (Правилник о коришћењу средстава за презентацију.pdf)Правилник о коришћењу средстава за презентацију284 Kb
Download this file (Правилник о кућном реду.pdf)Правилник о кућном реду497 Kb
Download this file (Правилник о листама чекања сл гласник.pdf)Правилник о листама чекања сл гласник447 Kb
Download this file (Правилник о магацинском пословања болничке апотеке.pdf)Правилник о магацинском пословања болничке апотеке768 Kb
Download this file (Правилник о магацинском пословању службе за техничке послове.pdf)Правилник о магацинском пословању службе за техничке послове383 Kb
Download this file (Правилник о надзору над стручним радом у здравству.pdf)Правилник о надзору над стручним радом у здравству63 Kb
Download this file (Правилник о начину вршења послова техничке заштите и коришћења техничких средста)Правилник о начину вршења послова техничке заштите и коришћења техничких средста39 Kb
Download this file (Правилник о начину и роковима вршења пописа.pdf)Правилник о начину и роковима вршења пописа327 Kb
Download this file (Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна.pdf)Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна544 Kb
Download this file (Правилник о начину разврставања основних средстава ситног инвентара и потрошног )Правилник о начину разврставања основних средстава ситног инвентара и потрошног 170 Kb
Download this file (Правилник о начину спровођена и извештавања о унутрашњој провери квалитета струч)Правилник о начину спровођена и извештавања о унутрашњој провери квалитета309 Kb
Download this file (Правилник о обављању здравствене делатности 2013.pdf)Правилник о обављању здравствене делатности 2013439 Kb
Download this file (Правилник о поступку израде финансијског плана.pdf)Правилник о поступку израде финансијског плана212 Kb
Download this file (Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања.pdf)Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања336 Kb
Download this file (Правилник о пријављивању заразних болести.pdf)Правилник о пријављивању заразних болести17824 Kb
Download this file (Правилник о припреми и дистрибуцији хране.pdf)Правилник о припреми и дистрибуцији хране690 Kb
Download this file (Правилник о радној одећи и обући.pdf)Правилник о радној одећи и обући295 Kb
Download this file (Правилник о раду комисије за унапређење квалитета рада СПБ.pdf)Правилник о раду комисије за унапређење квалитета рада СПБ298 Kb
Download this file (Правилник о спровођења епидемиолошког надзора.pdf)Правилник о спровођења епидемиолошког надзора4815 Kb
Download this file (Правилник о стручном усавршавању и специјализацијама..pdf)Правилник о стручном усавршавању и специјализацијама.177 Kb
Download this file (Правилник о техничким стандардима приступачности.pdf)Правилник о техничким стандардима приступачности1201 Kb
Download this file (Правилник о употреби службених мобилних телефона.pdf)Правилник о употреби службених мобилних телефона130 Kb
Download this file (Преглед личних средстава и личне заштитне опреме радника.pdf)Преглед личних средстава и личне заштитне опреме радника403 Kb
Download this file (Препоруке за поступање становништва у току поплаве и као и након повлачења воде.)Препоруке за поступање становништва у току поплаве и као и након повлачења воде401 Kb
Download this file (Приручник Центар за ментално здравље.pdf)Приручник Центар за ментално здравље35958 Kb
Download this file (Протокол о поступању са умрлим od 10.19.2016.године.pdf)Протокол о поступању са умрлим od 10.19.2016.године113 Kb
Download this file (Протокол пријаве нежељених догађаја.pdf)Протокол пријаве нежељених догађаја167 Kb
Download this file (Процедура за пријем и тријажу пацијената.pdf)Процедура за пријем и тријажу пацијената150 Kb
Download this file (Процедура обрачуна и исплате плата.pdf)Процедура обрачуна и исплате плата175 Kb
Download this file (Статут Болнице.pdf)Статут Болнице149 Kb
Download this file (Стратегија управљања ризиком израда.pdf)Стратегија управљања ризиком израда189 Kb