ПРАВИЛНИЦИ

Правилници специјалне болнице "др Славољуб Бакаловић"

 

Attachments:
Download this file (00-Plan zaštite od elementarnih nepogoda.pdf)План заштите од елементарних непогода и других ванредних стања52 Kb
Download this file (Bezbednost i zdravlje na radu - covid19.pdf)Безбедност и здравље на раду - цовид193259 Kb
Download this file (Dopuna akta o proceni rizika - covid19.pdf)Допуна акта о процени ризика - цовид191511 Kb
Download this file (Kodeks APV.PDF)Kodeks APV4118 Kb
Download this file (Odluka o radnom vremenu.pdf)Одлука о радном времену659 Kb
Download this file (OdlukaBZR.pdf)OdlukaBZR465 Kb
Download this file (PODACI O BROJU ZAPOSLENIH I RADNO ANGAŽOVANIH LICA.xlsx)PODACI O BROJU ZAPOSLENIH I RADNO ANGAŽOVANIH LICA13 Kb
Download this file (pravilnik o stručnom usavršavnju zaposlenih.pdf)Правилник o стручном усавршању запослених1479 Kb
Download this file (Procedura za obavljanje volonterskog pripravničkog staža i usavršavanja u struci)Процедура за обављање волонтерског приправничког стажа и усавршавања у струци2073 Kb
Download this file (Procedura za prijavu povrede na radu.pdf)Процедура за пријаву повреде на раду4634 Kb
Download this file (Procedura zasnivanja radnog odnosa.pdf)Процедура заснивања радног односа2433 Kb
Download this file (SPB Kolektivni ugovor.pdf)SPB Kolektivni ugovor7942 Kb
Download this file (Кодекс медицинске етике.pdf)Кодекс медицинске етике501 Kb
Download this file (Лице за заштиту података.pdf)Лице за заштиту података 693 Kb
Download this file (Лична заштитна средства.pdf)Лична заштитна средства2876 Kb
Download this file (ПОСЛОВНИ КОДЕКС.pdf)ПОСЛОВНИ КОДЕКС6157 Kb
Download this file (Пословник о раду етичког одбора.pdf)Пословник о раду етичког одбора200 Kb
Download this file (Пословник о раду стручног колегијума СПБ.pdf)Пословник о раду стручног колегијума СПБ341 Kb
Download this file (Правила заштите од пожара.pdf)Правила заштите од пожара246 Kb
Download this file (ПРАВИЛНИК О  ОРГАНИЗАЦИЈИ  И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У СБПБ 2020.docx)ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У СБПБ 2020312 Kb
Download this file (Правилник о безбедности на раду.pdf)Правилник о безбедности на раду10711 Kb
Download this file (Правилник О БЛАГАЈНИЧКОМ ПОСЛОВАЊУ.pdf)Правилник О БЛАГАЈНИЧКОМ ПОСЛОВАЊУ323 Kb
Download this file (Правилник о ближе утврђивању здравтвене делатности.pdf)Правилник о ближе утврђивању здравтвене делатности1356 Kb
Download this file (Правилник о ближем уређивању поступку јавне набавке.pdf)Правилник о ближем уређивању поступку јавне набавке662 Kb
Download this file (Правилник о ближим условима које морају да испуњавају психијатријске установе за)Правилник о ближим условима за примену физичког спутавања и изолације114 Kb
Download this file (Правилник о буџетском рачуноводству.pdf)Правилник о буџетском рачуноводству250 Kb
Download this file (Правилник о видео надзору.pdf)Правилник о видео надзору174 Kb
Download this file (Правилник о депозиту пацијената.pdf)Правилник о депозиту пацијената121 Kb
Download this file (Правилник о доласку и одласку са рада.pdf)Правилник о доласку и одласку са рада123 Kb
Download this file (Правилник о заштити лица које пријави сумљу на корупцију.pdf)Правилник о заштити лица које пријави сумњу на корупцију347 Kb
Download this file (Правилник о интерној контроли.pdf)Правилник о интерној контроли402 Kb
Download this file (Правилник о канцеларијском и архивском пословању.pdf)Правилник о канцеларијском и архивском пословању451 Kb
Download this file (Правилник о клиничким студијама.pdf)Правилник о клиничким студијама214 Kb
Download this file (Правилник о коришћењу службених моторних возила.pdf)Правилник о коришћењу службених моторних возила465 Kb
Download this file (Правилник о коришћењу средстава за презентацију.pdf)Правилник о коришћењу средстава за презентацију284 Kb
Download this file (Правилник о кућном реду.pdf)Правилник о кућном реду497 Kb
Download this file (Правилник о листама чекања сл гласник.pdf)Правилник о листама чекања сл гласник447 Kb
Download this file (Правилник о магацинском пословања болничке апотеке.pdf)Правилник о магацинском пословања болничке апотеке768 Kb
Download this file (Правилник о магацинском пословању службе за техничке послове.pdf)Правилник о магацинском пословању службе за техничке послове383 Kb
Download this file (Правилник о надзору над стручним радом у здравству.pdf)Правилник о надзору над стручним радом у здравству63 Kb
Download this file (Правилник о начину вршења послова техничке заштите и коришћења техничких средста)Правилник о начину вршења послова техничке заштите и коришћења техничких средста39 Kb
Download this file (Правилник о начину и роковима вршења пописа.pdf)Правилник о начину и роковима вршења пописа327 Kb
Download this file (Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна.pdf)Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна544 Kb
Download this file (Правилник о начину разврставања основних средстава ситног инвентара и потрошног )Правилник о начину разврставања основних средстава ситног инвентара и потрошног 170 Kb
Download this file (Правилник о начину спровођена и извештавања о унутрашњој провери квалитета струч)Правилник о начину спровођена и извештавања о унутрашњој провери квалитета309 Kb
Download this file (Правилник о обављању здравствене делатности 2013.pdf)Правилник о обављању здравствене делатности 2013439 Kb
Download this file (Правилник о поступку израде финансијског плана.pdf)Правилник о поступку израде финансијског плана212 Kb
Download this file (Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања.pdf)Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања336 Kb
Download this file (Правилник о пријављивању заразних болести.pdf)Правилник о пријављивању заразних болести17824 Kb
Download this file (Правилник о припреми и дистрибуцији хране.pdf)Правилник о припреми и дистрибуцији хране690 Kb
Download this file (Правилник о радној одећи и обући.pdf)Правилник о радној одећи и обући295 Kb
Download this file (Правилник о раду комисије за унапређење квалитета рада СПБ.pdf)Правилник о раду комисије за унапређење квалитета рада СПБ298 Kb
Download this file (Правилник о спровођења епидемиолошког надзора.pdf)Правилник о спровођења епидемиолошког надзора4815 Kb
Download this file (Правилник о стручном усавршавању и специјализацијама..pdf)Правилник о стручном усавршавању и специјализацијама.177 Kb
Download this file (Правилник о техничким стандардима приступачности.pdf)Правилник о техничким стандардима приступачности1201 Kb
Download this file (Правилник о употреби службених мобилних телефона.pdf)Правилник о употреби службених мобилних телефона130 Kb
Download this file (Преглед личних средстава и личне заштитне опреме радника.pdf)Преглед личних средстава и личне заштитне опреме радника403 Kb
Download this file (Препоруке за поступање становништва у току поплаве и као и након повлачења воде.)Препоруке за поступање становништва у току поплаве и као и након повлачења воде401 Kb
Download this file (Приручник Центар за ментално здравље.pdf)Приручник Центар за ментално здравље35958 Kb
Download this file (Протокол о поступању са умрлим od 10.19.2016.године.pdf)Протокол о поступању са умрлим od 10.19.2016.године113 Kb
Download this file (Протокол пријаве нежељених догађаја.pdf)Протокол пријаве нежељених догађаја167 Kb
Download this file (Процедура за пријем и тријажу пацијената.pdf)Процедура за пријем и тријажу пацијената150 Kb
Download this file (Процедура обрачуна и исплате плата.pdf)Процедура обрачуна и исплате плата175 Kb
Download this file (Статут Болнице.pdf)Статут Болнице149 Kb
Download this file (Стратегија управљања ризиком израда.pdf)Стратегија управљања ризиком израда189 Kb