ЈНМВ 4/2016 (Набавка електричних апарата за домаћинство)

ЈНМВ 4/2016

- Набавка електричних апарата за домаћинство -

 

 

 

 

Датум постављања: 15.04.2016

Датум објављивања обавестења о продузавању рока : 22.04.2016

Нови рок за достављање понуда : 26.04.2016