ЦМЗ ВРШАЦ "ЧЕТВРТКОМ ОТВОРЕНО"

Центар за ментално здравље у оквиру програма "Четвртком отворено"

организује сусрете са суграђанима у циљу давања савета или консултација.

у периоду од 12 до 14 часова, сваког четвртка

 


На консултативне и саветодавне разговоре могу доћи и чланови породица особа са менталним сметњама, уколико имају било каквих недоумица.

Услуге ће пружати мултидисциплинарни тим Центра за ментално здравље.

Грађани се могу јавити на број тел: 834 205, 062 88 50 320, 062 88 50 336,

или доћи лично, без заказивања, у просторије Центра за ментално здравље, Стеријино сокаче бб.