ЦМЗ - НЕДЕЉА МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА 2016

Специјална болница за психијатријске болести "Др Славољуб Бакаловић", Центар за ментално здравље Вршац и Удружење за унапређење менталног здравља "Оаза", 0д 10. до 14. октобра организују Недељу менталног здравља.