ЈНМВ 13/2016 ( Набавка горива за потребе болнице)

ЈНМВ 13/2016

- Набавка горива за потребе болнице -
Датум постављања: 25.10.2016

Рок за достављање понуда : 03.11.2016