ЈНМВ 15/2016 ( Набавка и уградња Дизел електро агрегата за потребе болнице)

ЈНМВ 15/2016

- Набавка и уградња Дизел електро агрегата за потребе болнице -


 

Датум постављања: 15.12.2016

Рок за достављање понуда: 23.12.2016