Пројекат "Обезбеђивање здравствене заштите особа с менталним сметњама смештеним у резиденцијалне установе, у складу с људско правним стандардима"

Удружење правника за медицинско и здравствено право Србије - СУПРАМ, у сарадњи за НВО "Душевна Оаза" из Вршца реализује пројекат "Обезбеђивање здравствене заштите особа са менталним сметњама смештеним у резиденцијалне установе, у складу с људско правним стандардима", односно  "Securing health care in line with human rights standards for persons with disabilities in residential institutions in Serbia".

Специјалну болницу за психијатријске болести" др Славољуб Бакаловиц" Вршац, као стручно лице на пројекту представљаће др Татјана Воскресенски, специјалиста неуропсихијатрије, субспецијалиста клиничке неурофизиологије са епилептологијом.

Пројекат се финансира из средстава ЕУ, а траје 12 месеци и започете су активности децембра 2016. године.

Циљеви пројекта су: Допринос поштовању људских права и слобода и оснаживање развоја инклузивнијег друштва заснованог на недискриминацији и толеранцији, уз унапређење доступности и квалитета услуга здравствене заштите за особе са инвалидитетом и у ван установа резиденцијалног типа, као и унапређење положаја корисника лишених пословне способности или оних који се боре против етикетираности менталном неспособношћу и друштвеном стигматизацијом."