17. i 18. јануар 2017. - Удружење на семинару у Београду

У организацији Царитас-а одржан је семинар "HUMAN RIGHTS ПРОМЕНЕ" - Тренинг изградње капацитета ОЦД и мреже браниоца људских права

Семинару су присуствовали: Мирослава Кућанчанин, Анделка Кручичанин и Ðурица Попов
На семинару су били представници из 10. Удружења из мреже „НАУМ“

Првог дана семинара упознали смо се са социјалним предузетништвом у  Италији.  "Mulistakeholder" приступ. Преко Скајпа упознали смо се са Теа Тарамино и Ингенио Торино. Предавање је одржала господа Тизиана Цапполини.

Другог дана семинара упознали смо се са искуствима и мрежом "Caritas Brescia" социјалним предузетништвом у Италијии. Искуства нам је пренела господа Анна Аттолицо из "Caritas Brescia".

Ова предавања су драгоцена за наше Удружење како би пратили новине из области социјалног предузетништва ради могуће реализације нашег пројекта у радној верзији „ВЕСЕЛИ ЦВЕТ“, а све у циљу инклузије наших чланова у друштвену заједницу и оснаживање њихове личности ради побољшања њихових менталних потешкоћа.