Центар за психосоцијалну рехабилитацију зависника од психоактивних супстанци

Дана 7. фебруара текуће године, у оквиру одељења за лечење зависности од дрога Специјалне болнице за психијатријске болести "др Славољуб Бакаловић" у Вршцу, званично је пуштен у рад Центар за психосоцијалну рехабилитацију зависника од психоактивних супстанци.

Поменути Центар резултат је добровољног и вишемесечног рада пацијената одељења за лечење болести зависности и Болнице. Циљ Центра јесте да обезбеди квалитетнији институционални третман пацијената који се добровољно опредељују за лечење своје зависности од психоактивних супстанци, али и оних који су решењем Суда на спровођењу мере обавезног лечења. Свеобухватни третман ове групе пацијената, уз медицински модел, захтева и примену разних социотерапијских модела који ће олакшати њихову успешну реинтеграцију у друштвену заједницу.

Након завршеног институционалног третмана, уз одржавање успостављене апстиненције од психоактивних супстанци, један од приоритета је успешна реинтеграција и повратак у здраве животне токове. У Центру за психосоцијалну рехабилитацију ће пацијенти ће усвајати знања из различитих области везаних за очување и унапређење њиховог психофизичког здравља, учити да овладају свим неопходним вештинама, које ће им помоћи да лакше превазиђу животне кризе, да лакше контролишу бес, односно да савладају технике асертивног понашања. Поменути пацијенти ће моћи да преостало време, након завршетка радних активности, проведу у рекреацији и забави.

У Центру ће се одвијати рад терапијске заједнице, радно окупациона терапија, групна социо терапија и групна когнитивна психотерапија. Терапијски тим, који ће радити на реализацији ових активности чине: психијатар - психотерапеут, клинички лекар, дефектолог - специјални педагог, психолог, социјални радник, радни терапеут, као и тим посебно едукованих медицинских техничара.