ЈН5/2017 ( Набавка радиографског уређаја са плафонским носачем цеви, пацијент столом и вертикалним стативом )

ЈН5/2017

- набавка радиографског уређаја са плафонским носачем цеви, пацијент столом и вертикалним стативом -

 

Датум постављања: 25.04.2017