Допунски рад лекара

Лекари из установе

1. др Предраг Ђумић

Општа болници Вршац ( Приправност )

2. др Жељко Милићевић

Хемијско медицинска школа, Вршац ( 2 часа недељно )

3. др Стеван Јокић

Општа болница Вршац ( Приправност )

Дом за душевно оболела лица у Старом Лецу ( трећина радног времена )

4. др Драгана Печеничић

Хемијско - медицинска школа, Вршац  ( 2 часа - понедељак, петак )

5. др Љиљана Михајловски

Дом здравља у Белој Цркви ( једном недељно )

6. Виолета Танацков

Лекари из других установа

1. др Азис муслијевић

СБПБ "др Славољуб Бакаловић", ЕМНГ преглед ( 1 недељно )

2. др Данило Митровић

3. Александра Аноски

СБПБ "др Славољуб Бакаловић", ЕМНГ преглед ( 1 недељно )