Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 11/2017 Набавка ЕЕГ апарата

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 11/2017 Набавка ЕЕГ апарата