Преглед средстава из којих се финансирају уговорене намене и извршених плаћања према добављачима

.

Attachments:
Download this file (02.04.2019....pdf)02.04.2019...169 Kb
Download this file (03.04.2019....pdf)03.04.2019...149 Kb
Download this file (04.03.2019-08.03.2019....pdf)04.03.2019-08.03.2019...428 Kb
Download this file (05.04.2019....pdf)05.04.2019...149 Kb
Download this file (08.04.2019....pdf)08.04.2019...149 Kb
Download this file (09.04.2019....pdf)09.04.2019...202 Kb
Download this file (10.04.2019....pdf)10.04.2019...202 Kb
Download this file (11.03.2019-15.03.2019....pdf)11.03.2019-15.03.2019...428 Kb
Download this file (11.04.2019....pdf)11.04.2019...149 Kb
Download this file (12.04.2019....pdf)12.04.2019...148 Kb
Download this file (15.04.2019....pdf)15.04.2019...202 Kb
Download this file (18.02.2019-22.02.2019....pdf)18.02.2019-22.02.2019...427 Kb
Download this file (20.01.2019....pdf)20.01.2019...149 Kb
Download this file (20.05.2019....pdf)20.05.2019...154 Kb
Download this file (25.02.2019-01.03.2019....pdf)25.02.2019-01.03.2019...428 Kb
Download this file (28.03.2019....pdf)28.03.2019...149 Kb
Download this file (29.03.2019....pdf)29.03.2019...149 Kb
Download this file (Pregled prenetih i utrošenih sredstava za 09.07.2019..xls)Преглед пренетих и утрошених средстава 09.07.2019623 Kb
Download this file (Pregled sredstava na dan 12.07.2019..pdf)Табела за 12.07.201944 Kb
Download this file (Tabela  03.05.2019.pdf)03.05.2019...148 Kb
Download this file (Tabela  22.04.2019.pdf)22.04.2019...148 Kb
Download this file (Tabela  23.04.2019.pdf)23.04.2019...148 Kb
Download this file (tabela 10.07.2019. - 2.xls)Табела 10.07.2019 - 224 Kb
Download this file (tabela 10.07.2019..xls)табела 10.07.201924 Kb
Download this file (tabela 11.07.2019.xls)Табела 11.07.201923 Kb
Download this file (Tabela 17.05.2019.pdf)Табела 17.05.2019...156 Kb
Download this file (Tabela 19.04.2019.pdf)19.04.2019...148 Kb
Download this file (Tabela 24.04.2019.pdf)24.04.2019...150 Kb
Download this file (Tabela za  06.05.2019.pdf)06.05.2019...148 Kb
Download this file (Tabela za  07.05.2019.pdf)07.05.2019...149 Kb
Download this file (Tabela za  22.05.2019.pdf)22.05.2019...149 Kb
Download this file (Tabela za  placanja 16.05.2019.pdf)16.05.2019...154 Kb
Download this file (tabela za 01.08.2019..pdf)табела 01.08.201946 Kb
Download this file (tabela za 02.08.2019..pdf)Табела за 02.08.2019231 Kb
Download this file (tabela za 04.09.2019..pdf)Табела за 04.09.201942 Kb
Download this file (tabela za 05.06.2019..pdf)Табела за 05.06.2019233 Kb
Download this file (tabela za 05.09.2019..pdf)Табела за 05.09.201943 Kb
Download this file (tabela za 06.08.2019..pdf)Табела за 06.08.2019231 Kb
Download this file (tabela za 06.09.2019..pdf)Табела за 06.09.201946 Kb
Download this file (tabela za 07.08.2019..pdf)Табела за 07.08.2019231 Kb
Download this file (tabela za 08.08.2019..pdf)Tabela za 08.08.2019292 Kb
Download this file (tabela za 09.08.2019..pdf)Табела за 09.08.2019425 Kb
Download this file (tabela za 10.07.2019..pdf)табела за 10.07.201930 Kb
Download this file (tabela za 10.09.2019..pdf)Табела за 10.09.201943 Kb
Download this file (tabela za 11.09.2019..pdf)Табела за 11.09.201942 Kb
Download this file (tabela za 12.08.2019..pdf)Табела за 12.08.2019232 Kb
Download this file (tabela za 12.09.2019..pdf)Табела за 12.09.201944 Kb
Download this file (tabela za 13.08.2019..pdf)Табела за 13.08.2018231 Kb
Download this file (tabela za 13.09.2019..pdf)Табела за 13.09.201943 Kb
Download this file (Tabela za 14.05.2019.pdf)14.05.2019...157 Kb
Download this file (tabela za 15.07.2019..pdf)табела за 15.07.201942 Kb
Download this file (tabela za 16.07.2019..pdf)Табела за 16.07.201942 Kb
Download this file (tabela za 16.08.2019..pdf)Табела за 16.08.201942 Kb
Download this file (tabela za 16.09.2019..pdf)Табела за 16.09.201943 Kb
Download this file (tabela za 17.07.2019..pdf)табела за 17.07.201942 Kb
Download this file (tabela za 17.09.2019..pdf)Табела за 18.09.201942 Kb
Download this file (tabela za 18.07.2019..pdf)табела за 18.07.201942 Kb
Download this file (tabela za 18.09.2019..pdf)Табела за 18.09.201942 Kb
Download this file (tabela za 19.07.2019..pdf)Табела за 19.07.201943 Kb
Download this file (tabela za 19.08.2019..pdf)Табела за 19.08.201942 Kb
Download this file (tabela za 19.09.2019..pdf)Табела за 19.09.201943 Kb
Download this file (Tabela za 21.05.2019.pdf)Табела за 21.05.2019149 Kb
Download this file (tabela za 21.08.2019..pdf)Табела за 21.08.201947 Kb
Download this file (tabela za 22.07.2019..pdf)Табела за 22.07.201943 Kb
Download this file (tabela za 23.07.2019..pdf)Табела за 23.07.201942 Kb
Download this file (tabela za 24.07.2019..pdf)Табела за 24.07.201941 Kb
Download this file (Tabela za 25.04.2019.pdf)25.04.2019...148 Kb
Download this file (tabela za 25.07.2019..pdf)Табела за 25.07.201941 Kb
Download this file (tabela za 26.07.2019..pdf)Табела за 26.07.201943 Kb
Download this file (Tabela za 27.05.2019.pdf)Табела за 27.05.2019150 Kb
Download this file (Tabela za 28.05.2019.pdf)28.05.2019...149 Kb
Download this file (tabela za 28.08.2019..pdf)Табела за 28.08.201942 Kb
Download this file (tabela za 29.07.2019..pdf)Табела за 30.07.201942 Kb
Download this file (Tabela za 30.04.2019..pdf)30.04.2019...202 Kb
Download this file (Tabela za 30.05.2019.pdf)Tabela za 30.05.2019 148 Kb
Download this file (tabela za 30.07.2019..pdf)Табела за 30.07.201943 Kb
Download this file (tabela za 30.08.2019..pdf)Табела за 30.08.201945 Kb
Download this file (tabela za 31.07.2019..pdf)табела за 31.07.201949 Kb
Download this file (Tabela za placanja 15.05.2019.pdf)15.05.2019...149 Kb
Download this file (Tabela za placanja 16.05.2019.pdf)16.05.2019...154 Kb
Download this file (табела za 03.09.2019..pdf)Табела за 03.09.201945 Kb