ДУШЕВНА ОАЗА (ПРОЗОР)
1 Proleće u duši
2 Програми и новине у лечењу менталних поремећаја
3 17. i 18. јануар 2017. - Удружење на семинару у Београду
4 Душевна ОАЗА ( 2016 )
5 ПРОЗОР 2015.
6 ПРОЗОР 2014.
7 ВИРУС ДОБРОЧИНИТЕЉ
8 ПРОЗОР 2013.
9 ПРОЗОР 2012.
10 ПРОЗОР 2011.