ДУШЕВНА ОАЗА (ПРОЗОР)
1 17. i 18. јануар 2017. - Удружење на семинару у Београду
2 Душевна ОАЗА ( 2016 )
3 ПРОЗОР 2015.
4 ПРОЗОР 2014.
5 ВИРУС ДОБРОЧИНИТЕЉ
6 ПРОЗОР 2013.
7 ПРОЗОР 2012.
8 ПРОЗОР 2011.
9 ПРОЗОР 2010.
10 ПРОЗОР 2009