ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1 ЈНМВ10/2018 ( Набавка хране за исхрану животиња за потребе Економије )
2 ЈНМВ9/2018 (Набавка полиуретанских душека )
3 JНМВ 8/2018 – Набавка текстилних производа
4 ЈН 6/2018 - Санитетски материјал
5 ЈН 4/2018 Услуге обезбеђења особља
6 ЈН 5/2018 Лекови са Д листе и нерегистровани лекови
7 ЈНМВ 1/2018 - Набавка хране за потребе болнице
8 ЈН 3/2018 Потрошни материјал за одржавање хигијене
9 ЈН 2/2018 Јавна набавка добара средства за дезинфекцију
10 ЈНМВ 7/2018 Набавка система за компјутеризовану радиографију
11 ЈНМВ 6/2018 Набавка ХТЗ опреме ,униформе и одеће за потребе болнице.
12 ЈНМВ 5/2018 Набавка зидарских радова за потребе болнице
13 ЈНМВ 4/2018 Молерско-фарбарски радови за потребе болнице
14 ЈНМВ 3/2018 Набавка електричних апарата за домаћинство
15 ЈН 1/2018 - Набавка хране за потребе болнице
16 ЈНМВ 1/2018 Набавка добара за потребе радничког и болничког бифеа
17 ЈНМВ 2/2018 Набавка грађевинских материјала за потребе болнице
18 ЈНМВ 1/2018 Набавка добара за потребе радничког и болничког бифеа
19 ЈН 13/2017 - Грађевинске конструкције и материјали
20 ЈН/2017 Грађевинске конструкције и материјали за потребе болнице
21 ЈН 12/2017 Набавка природног гаса
22 ЈНМВ 8/2017 Набавка горива за потребе болнице
23 ЈН 10/2017 Набавка хране за потребе болнице
24 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 11/2017 Набавка ЕЕГ апарата
25 ЈН 7/2017 Набавка хране за потребе болнице
26 ЈН 9/2017 Молерско-фарбарски радови за потребе болнице
27 ЈН 7 /2017 Набавка хране за потребе болнице
28 ЈН 11/2017 Набавка ЕЕГ апарата
29 ЈН 10/2017 - Набавка хране за потребе болнице
30 ЈН9/2017 ( Молерско - фарбарски радови за потребе болнице )
31 ЈН 8 /2017 ( Санитетски материјал)
32 JН 7/2017 (набавка хране за потребе болнице)
33 ЈНМВ 7/2017 (Набавка зидарских радова за потребе болнице)
34 ЈНМВ 6/2017 ( Набавка хране за исхрану животиња )
35 ЈНМВ5/2017 (Медицинска опрема )
36 ЈНМВ4/2017 (Набавка електричних апарата за домаћинство )
37 ЈНМВ3/2017 ( Набавка добара за потребе радничког и болничког бифеа)
38 ЈН6/2017 ( Услуге обезбеђења особља укључујући и рад на одређено време )
39 ЈН5/2017 ( Набавка радиографског уређаја са плафонским носачем цеви, пацијент столом и вертикалним стативом )
40 ЈНМВ 2/2017 (Молерско фарбарски радови за потребе болнице)
41 ЈН 4/2017 ( Потрошни материјал за одржавање хигијене)
42 ЈНМВ 1/2017 (Набавка грађевинских материјала за потребе болнице)
43 ЈН 3/2017 (Санитетски материјал за потребе болнице)
44 ЈН 2/2017 (Лекови са Д листе лекова и нерегистровани лекови)
45 ЈН 1/2017 (Грађевинске конструкције и материјали за потребе Болнице)
46 ЈНМВ 15/2016 ( Набавка и уградња Дизел електро агрегата за потребе болнице)
47 ЈНМВ 14/2016 (Набавка услуга осигурања за потребе болнице)
48 ЈНМВ 13/2016 ( Набавка горива за потребе болнице)
49 ЈНМВ 12/2016 (Набавка текстилних производа)
50 ЈНМВ 11/2016 (Набавка трапезног лима за потребе болнице)
51 ЈНМВ 10/2016 (Набавка грађевинских материјала за потребе болнице)
52 ЈНМВ 9/2016 (Набавка добара за потребе радничког и болничког бифеа)
53 ЈНМВ 8/2016 (Молерско фарбарски радови за потребе болнице)
54 ЈНМВ 7/2016 (Набавка хране за исхрану животиња за потребе економије болнице)
55 ЈНМВ 6/2016 (Набавка кровопокривачких радова за потребе болнице)
56 ЈНМВ 5/2016 (Болнички кревети за интезивну негу и душеци за исте )
57 ЈНМВ 4/2016 (Набавка електричних апарата за домаћинство)
58 ЈНМВ 3/2016 (Набавка зидарских радова за потребе болнице)
59 ЈНМВ 2/2016 (Набавка и уградња столарије за потребе болнице)
60 ЈНМВ 1/2016 ( Грађевинске конструкције и материјали)
61 ЈН 11/2016 ( Набавка и уградња столарије за потребе болнице)
62 ЈН 10/2016 ( Набавка природног гаса )
63 ЈН 9/2016 ( Набавка хране за потребе болнице )
64 JN8/2016 (Набавка хране за потребе болнице)
65 ЈН 7/2016 (Медицински намештај за потребе болнице)
66 ЈН 6/2016 (Зидарски радови за потребе болнице)
67 ЈН 5/2016 (Лекови са Д листе лекова и нерегистровани лекови)
68 Јавне набавке архива (2015,2016)