ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1 ЈН 6/2018 - Санитетски материјал
2 ЈН 4/2018 Услуге обезбеђења особља
3 ЈН 5/2018 Лекови са Д листе и нерегистровани лекови
4 ЈНМВ 1/2018 - Набавка хране за потребе болнице
5 ЈН 3/2018 Потрошни материјал за одржавање хигијене
6 ЈН 2/2018 Јавна набавка добара средства за дезинфекцију
7 ЈНМВ 7/2018 Набавка система за компјутеризовану радиографију
8 ЈНМВ 6/2018 Набавка ХТЗ опреме ,униформе и одеће за потребе болнице.
9 ЈНМВ 5/2018 Набавка зидарских радова за потребе болнице
10 ЈНМВ 4/2018 Молерско-фарбарски радови за потребе болнице
11 ЈНМВ 3/2018 Набавка електричних апарата за домаћинство
12 ЈН 1/2018 - Набавка хране за потребе болнице
13 ЈНМВ 1/2018 Набавка добара за потребе радничког и болничког бифеа
14 ЈНМВ 2/2018 Набавка грађевинских материјала за потребе болнице
15 ЈНМВ 1/2018 Набавка добара за потребе радничког и болничког бифеа
16 ЈН 13/2017 - Грађевинске конструкције и материјали
17 ЈН/2017 Грађевинске конструкције и материјали за потребе болнице
18 ЈН 12/2017 Набавка природног гаса
19 ЈНМВ 8/2017 Набавка горива за потребе болнице
20 ЈН 10/2017 Набавка хране за потребе болнице
21 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 11/2017 Набавка ЕЕГ апарата
22 ЈН 7/2017 Набавка хране за потребе болнице
23 ЈН 9/2017 Молерско-фарбарски радови за потребе болнице
24 ЈН 7 /2017 Набавка хране за потребе болнице
25 ЈН 11/2017 Набавка ЕЕГ апарата
26 ЈН 10/2017 - Набавка хране за потребе болнице
27 ЈН9/2017 ( Молерско - фарбарски радови за потребе болнице )
28 ЈН 8 /2017 ( Санитетски материјал)
29 JН 7/2017 (набавка хране за потребе болнице)
30 ЈНМВ 7/2017 (Набавка зидарских радова за потребе болнице)
31 ЈНМВ 6/2017 ( Набавка хране за исхрану животиња )
32 ЈНМВ5/2017 (Медицинска опрема )
33 ЈНМВ4/2017 (Набавка електричних апарата за домаћинство )
34 ЈНМВ3/2017 ( Набавка добара за потребе радничког и болничког бифеа)
35 ЈН6/2017 ( Услуге обезбеђења особља укључујући и рад на одређено време )
36 ЈН5/2017 ( Набавка радиографског уређаја са плафонским носачем цеви, пацијент столом и вертикалним стативом )
37 ЈНМВ 2/2017 (Молерско фарбарски радови за потребе болнице)
38 ЈН 4/2017 ( Потрошни материјал за одржавање хигијене)
39 ЈНМВ 1/2017 (Набавка грађевинских материјала за потребе болнице)
40 ЈН 3/2017 (Санитетски материјал за потребе болнице)
41 ЈН 2/2017 (Лекови са Д листе лекова и нерегистровани лекови)
42 ЈН 1/2017 (Грађевинске конструкције и материјали за потребе Болнице)
43 ЈНМВ 15/2016 ( Набавка и уградња Дизел електро агрегата за потребе болнице)
44 ЈНМВ 14/2016 (Набавка услуга осигурања за потребе болнице)
45 ЈНМВ 13/2016 ( Набавка горива за потребе болнице)
46 ЈНМВ 12/2016 (Набавка текстилних производа)
47 ЈНМВ 11/2016 (Набавка трапезног лима за потребе болнице)
48 ЈНМВ 10/2016 (Набавка грађевинских материјала за потребе болнице)
49 ЈНМВ 9/2016 (Набавка добара за потребе радничког и болничког бифеа)
50 ЈНМВ 8/2016 (Молерско фарбарски радови за потребе болнице)
51 ЈНМВ 7/2016 (Набавка хране за исхрану животиња за потребе економије болнице)
52 ЈНМВ 6/2016 (Набавка кровопокривачких радова за потребе болнице)
53 ЈНМВ 5/2016 (Болнички кревети за интезивну негу и душеци за исте )
54 ЈНМВ 4/2016 (Набавка електричних апарата за домаћинство)
55 ЈНМВ 3/2016 (Набавка зидарских радова за потребе болнице)
56 ЈНМВ 2/2016 (Набавка и уградња столарије за потребе болнице)
57 ЈНМВ 1/2016 ( Грађевинске конструкције и материјали)
58 ЈН 11/2016 ( Набавка и уградња столарије за потребе болнице)
59 ЈН 10/2016 ( Набавка природног гаса )
60 ЈН 9/2016 ( Набавка хране за потребе болнице )
61 JN8/2016 (Набавка хране за потребе болнице)
62 ЈН 7/2016 (Медицински намештај за потребе болнице)
63 ЈН 6/2016 (Зидарски радови за потребе болнице)
64 ЈН 5/2016 (Лекови са Д листе лекова и нерегистровани лекови)
65 Јавне набавке архива (2015,2016)