Информације од јавног значаја
Filtriranje naslova     Prikaži # 
# Naslov članka
1 ЈНМВ 12/2019 - Набавка горива за потребе Болнице
2 ЈНМВ 11/2019 – Набавка хране за исхрану животиња за потребе економије болнице
3 ЈНМВ 8/2019 Набавка санитетског возила
4 ЈНМВ 10/2019 Набавка и уградња материјала за подне облоге
5 ЈНМВ 9/2019 Набавка текстилних производа
6 ЈН 6/2019 ( Санитетски материјал )
7 ЈН 5/2019 - Средства за дезинфекцију
8 ЈНМВ 7/2019 - Набавка зидарских радова за потребе болнице
9 JНMB 6/2019 - Набавка ХТЗ опреме, униформе и одеће за потребе болнице
10 ЈНМВ 5/2019 - Набавка грађевинских материјала за потребе болнице
11 JН 4/2019 - Санитетски материјал - Реагенси за апарате DiaSys Response 920, SysmexKX-21N, Prolyte и пратећи потрошни материјал
12 ЈН 3/2019 – Остале опште услуге за потребе Болнице
13 ЈНМВ 4/2019 - Набавка добара за потребе радничког и болничког бифеа
14 ЈНМВ 3/2019 - Набавка канцеларијског материјала
15 ЈНМВ 2/2019 - Молерско фарбарски радови за потребе болнице
16 ЈНМВ 1/2019 - Набавка електричних апарата за домаћинство број
17 ЈН 2/2019 - САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОПТИВАНТАГЕ-ДХ
18 ЈН 1/2019 - Набавка хране за потребе болнице