Информације од јавног значаја
Filtriranje naslova     Prikaži # 
# Naslov članka
1 ЈН 6/2019 - Средства за дезинфекцију
2 ЈНМВ 7/2019 - Набавка зидарских радова за потребе болнице
3 JNMB6-2019 - Набавка ХТЗ опреме, униформе и одеће за потребе болнице
4 JNMB5-2019 - Набавка грађевинских материјала за потребе болнице
5 JN4/2019 - Санитетски материјал - Реагенси за апарате DiaSys Response 920, SysmexKX-21N, Prolyte и пратећи потрошни материјал
6 ЈН 3/2019 – Остале опште услуге за потребе Болнице
7 ЈНМВ 4/2019 - Набавка добара за потребе радничког и болничког бифеа
8 ЈНМВ 3/2019 - Набавка канцеларијског материјала
9 ЈНМВ2/2019 - Молерско фарбарски радови за потребе болнице
10 Набавка електричних апарата за домаћинство број ЈНМВ 1/2019
11 ЈН2/2019 - САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОПТИВАНТАГЕ-ДХ
12 ЈН 1/2019 - Набавка хране за потребе болнице