Информације од јавног значаја
Filtriranje naslova     Prikaži # 
# Naslov članka
1 ЈН8/2019-Лекови са Д листе лекова и нерегистровани лекови за лица са другим видом осигурања
2 ЈН 7/2019 - Лекови са Д листе лекова и нерегистровани лекови за осигурана лица
3 ЈНМВ 12/2019 - Набавка горива за потребе Болнице
4 ЈНМВ 11/2019 – Набавка хране за исхрану животиња за потребе економије болнице
5 ЈНМВ 8/2019 Набавка санитетског возила
6 ЈНМВ 10/2019 Набавка и уградња материјала за подне облоге
7 ЈНМВ 9/2019 Набавка текстилних производа
8 ЈН 6/2019 ( Санитетски материјал )
9 ЈН 5/2019 - Средства за дезинфекцију
10 ЈНМВ 7/2019 - Набавка зидарских радова за потребе болнице
11 JНMB 6/2019 - Набавка ХТЗ опреме, униформе и одеће за потребе болнице
12 ЈНМВ 5/2019 - Набавка грађевинских материјала за потребе болнице
13 JН 4/2019 - Санитетски материјал - Реагенси за апарате DiaSys Response 920, SysmexKX-21N, Prolyte и пратећи потрошни материјал
14 ЈН 3/2019 – Остале опште услуге за потребе Болнице
15 ЈНМВ 4/2019 - Набавка добара за потребе радничког и болничког бифеа
16 ЈНМВ 3/2019 - Набавка канцеларијског материјала
17 ЈНМВ 2/2019 - Молерско фарбарски радови за потребе болнице
18 ЈНМВ 1/2019 - Набавка електричних апарата за домаћинство број
19 ЈН 2/2019 - САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОПТИВАНТАГЕ-ДХ
20 ЈН 1/2019 - Набавка хране за потребе болнице